Bränslebesparing och renare miljö

 

           

SparaRen-Tre D

 • Minskar drivmedelsförbrukningen med 4,5 till 10 %
 • Tredubblar motorns livslängd
 • Ökar motorns vridmoment och kraft
 • Reducerar med 90% risken att EGR-ventiler, turbiner och bränsleinsprutningssystem går sönder
 • Minskar motorns underhållskostnader
 • Ökar fordonets andrahandsvärde
 • Minskar avsevärt utsläppet av farliga föroreningar och partiklar i avgaserna
 • Behöver inget underhåll

 

Här är lösningen med mycket lång livslängd

 

SparaRen-Tre D kan användas på bilar eller fordon med dieselmotorer.
Den kan användas på alla Euro-kategorier från 0 till 6, även om de är utrustade med "FAP" -system.
Den är testad på alla typer av dieselmotorer.
SparaRen-Tre D monteras på ventilerat ställe så nära insprutningssystemet som möjligt.

 

Användningsområden för SparaRen-Tre D

 • Personbilar.
 • Lastbilar.
 • Bussar.
 • Båtar och fartyg.
 • Trädgårdsmaskiner.
 • Vägmaskiner.
 • Gruvmaskiner.
 • Industrimaskiner.
 • Etc.

 

 

 

 

Hur fungerar SparaRen-Tre D ?

SparaRen-Tre D är en antipartikelbildande tillsatsdel som sänker produktionen av föroreningar.
En molekylär pulveriseringseffekt erhålls genom en speciell kombination av elektromagnetiska fält som interagerar med bränslemolekylerna.

SparaRen-Tre D optimerar förbränningen, förbättrar dess kvalitet och minskar avsevärt de oförbrända kolpartiklarna.
I de flesta moderna diselfordon finns FAP- eller DPF-filteranordningar som bara fångar in grövre partiklar (PM 10) och sedan släpper ut dem i luften igen vid regenerering av filtret.

Installeras SparaRen-Tre D behövs egentligen inte FAP. Om det redan finns och behålls minskas filtrets arbetsbelastning och behov av regenerering drastiskt och tillsammans ger Spararen och FAP en optimal rengöringseffekt.

 

Miljöpåverkan

SparaRen-Tre D optimerar förbränningen som leder till en reducering av följande föroreningar:

 • CO (koloxid) från 40% upp till 90%
 • CO2 (koldioxid) från 4,5% upp till 10%
 • HC (kolväte) från 30% upp till 90%
 • NOx (kväveoxid) från 5% upp till 20%
 • NO2 (kvävedioxid) från 10% upp till 35%
 • PM10 (luftburna partiklar) från 20% upp till 50%
 • Opacitetvärdet(värdet av partiklar och sot i avgaserna)reduceras med 40% upp till 95%

 

Blå  = Utan  SparaRen-Tre D
Grå  = Med  SparaRen-Tre D

 

Testat och certifierat

Dukic Day Dream SRL, tillverkaren av SparaRen-Tre D,
äger alla tekniska godkännanden och skyddas av Europeisk Patent nr 1408227
samt avvaktar även ett nytt internationellt Patent.

Tekniska godkännanden
E3 07 1001, E3 08 1002, E3 10r 04 1001