Om Evidendo

Evidendos affärsidé

Evidendo är en marknadsplats där nya koncept och lösningar möter samhällets behov och trender.
Målsättningen är att koppla ihop innovativa produkter och system med samarbetspartners som är öppna för väsentlig utveckling och förändring.
Tillsammans åstadkommer vi hållbara och lönsamma resultat.

 

Evidendos arbetssätt


1. Concepts by scouting

Vi söker aktivt innovativa marknadsrealistiska produkter/system. Tillsammans med intresserade samarbetspartners bygger vi upp passande och vinnande koncept för lansering på lämpliga marknader.

2. Solutions on demand

Vi förverkligar skräddarsydda lösningar på specifika kund- och marknadensbehov genom egen bred erfarenhet och kunskap i kombination med ett omfattande nätverk inom forskning, tillverkning, företagande och försäljning.