Ett helautomatiskt system för lagring av paket som kan skräddarsys utifrån lokalens beskaffenhet och läge, stora som små utrymmen.

Kan även vara mobilt.

Ett av många användningsområden är postpaket.

En innovativ lösning byggd på det senaste inom robotteknik, artificiell intelligens och industriautomation.

Kombinationen ger en möjlighet till en mycket kostnadseffektiv, hållbar och flexibel lösning.

 

 

Exempel på en lösning för lagring och hantering av 500 paket